Inspectierapporten

Kwaliteitscontrole

De GGD Hollands Noorden controleert gastouders steekproefsgewijs op verschillende opvanglocaties (gastouders) en inspecteert jaarlijks aangekondigd alle gastouderbureau's. Op die manier is er volop controle op de opvang. Een goede zaak. Het inspectiebezoek aan het gastouderbureau is vooral gericht op het gevoerde beleid, de dossiervorming en de (financiële) administratie.

Bekijk hieronder de rapporten van de afgelopen (reguliere) inspecties bij Alles Kits:
GGD-rapport jaarlijkse reguliere inspectie maart 2024 (één tekortkoming, direct verholpen)
GGD-rapport jaarlijkse reguliere inspectie april 2023 (geen tekortkomingen) 
GGD-rapport jaarlijkse reguliere inspectie april 2022 (één tekortkoming, verzachtende omstandigheden (pandemie))
GGD-rapport jaarlijkse reguliere inspectie maart 2021 (één tekortkoming, verzachtende omstandigheden (pandemie))
GGD-rapport jaarlijkse reguliere inspectie februari 2020 (één tekortkoming, direct verholpen)
GGD-rapport jaarlijkse reguliere inspectie februari 2019 (geen tekortkomingen)
GGD-rapport jaarlijkse reguliere inspectie februari 2018 (geen tekortkomingen)
GGD-rapport jaarlijkse reguliere inspectie september 2017 (geen tekortkomingen)
GGD-rapport jaarlijkse reguliere inspectie september 2016 (geen tekortkomingen)
GGD-rapport jaarijkse reguliere inspectie juli 2015 (geen tekortkomingen)
GGD-rapport jaarlijkse reguliere inspectie juli 2014 (twee tekortkomingen: om te bepalen of deze punten waren verholpen is in mei 2015 een nader onderzoek uitgevoerd. Geen tekortkomingen meer.)
GGD-rapport jaarlijkse reguliere inspectie augustus 2013 (één tekortkoming)
GGD-rapport jaarlijkse reguliere inspectie augustus 2012 (geen tekortkomingen)
GGD-rapport voorinspectie mei 2012 (geen tekortkomingen)

Ben je geïnteresseerd in het inspectierapport van een specifieke gastouder (opvanglocatie)? Je kunt dit nagaan op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Via de button 'zoeken' kun je op naam en/of adres van de gastouder. Selecteer even gastouderopvang bij 'Soort voorziening'.