Belasting

Laat je goed adviseren!

Als je als gastouder werkzaam bent, dan ontvang je daaruit inkomen. Vanzelfsprekend ben je verplicht om deze verdiensten op te geven bij je jaarlijkse belastingaangifte. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en de hoogte van je inkomen kan het goed mogelijk zijn dat je achteraf inkomstenbelasting verschuldigd bent. Laat je daarover goed adviseren door een belastingconsulent.

Gastouder en belasting

Als gastouder ben je niet in loondienst, dus je verdiensten zijn bruto en daarover moet nog (inkomsten)belasting worden betaald. Als je geen zelfstandig ondernemer bent (omdat je niet bent geregistreerd in de KVK en de Belastingdienst je niet als zodanig heeft aangemerkt) dan worden de inkomsten gezien als 'inkomen uit arbeid'. Met alle andere inkomsten meegerekend, hoef je over de eerste €6.000,- als gevolg van de algemene heffingskorting zo goed als geen belasting te betalen. Over het overige deel tot €18.944,- betaal je 33,10% en daarboven tot €31.589,- betaal je 41,85%. Houd een goed overzicht bij van je inkomsten en je uitgaven, want uitgaven zoals speelgoed, knutselmateriaal en voorzieningen voor veiligheid kun je opvoeren als kosten. De inkomsten verminderd met de kosten bepalen het belastbaar inkomen.

Tip: Reserveer maandelijks een bedrag op je spaarrekening (ivm de rente) voor de naheffing. Dan kom je niet voor een onvoorziene situatie te staan wanneer blijkt dat je nog belasting moet betalen over je inkomen. Daarnaast ben je verplicht om je administratie (houd ook goed je gewerkte uren inzichtelijk bij!) 7 jaar te bewaren.

Gastouder als zelfstandig ondernemer

Voor zelfstandig ondernemers gelden andere regels. Als je inkomen als gastouder op jaarbasis minimaal €8.500,- bedraagt, dan is het voordelig om als zelfstandig ondernemer te werken. Je kunt dan namelijk gebruikmaken van een aantal aftrekmogelijkheden voor zelfstandige en startende ondernemers, zoals de zelfstandige aftrek, de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Voor meer informatie over belasting kun je terecht op deze websites: www.belastingdienst.nl en www.janpellegrom.nl. Ik adviseer je om je daarnaast goed te laten informeren over je persoonlijke financiële situatie.