Kinderopvangtoeslag

Vraag het tijdig aan!

Kinderopvangtoeslag

Als de gastouder geregistreerd is in het LRKP en de opvang via Alles Kits verloopt, kun je aanspraak maken op kinderopvangtoeslag (KOT). De overheid stelt om de werkgelegenheid te stimuleren, deze toeslag beschikbaar om werkende ouders tegemoet te komen in de kosten voor hun kinderopvang.

Op deze pagina kun je zien waar je recht op hebt in 2024. In 2023 vergoedt de Belastingdienst tot een maximum uurtarief van €6,85 per kind per uur een inkomensafhankelijk deel van de totale opvangkosten. Je kunt op de website van de Belastingdienst uitrekenen hoeveel je hierdoor zult ontvangen.

Spelregels

  • Zowel het gastouderbureau als de gastouder zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit hangt samen met een inspectiebezoek van de GGD. De afronding van deze aanvraag door de gemeente en GGD kan maximaal tien weken (!) in beslag nemen, mits de gastouder al in het register staat vermeld. Dan is het slechts een administratieve handeling om de gastouder aan Alles Kits te koppelen. Een gastouder die aan huis opvang gaat bieden, wordt altijd behandeld als 'nieuwe exploitatie' en dan duurt het dus maximaal tien weken voor de behandeling door de gemeente en GGD is afgerond.
  • Kinderopvangtoeslag kun je ook in 2024 nog maar voor maximaal drie maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum aanvragen. Vergeet dit dus niet tijdig af te ronden, anders loop je wellicht toeslag mis!
  • Voor het eerste kind (wat de meeste uren afneemt) ontvang je minder tegemoetkoming, voor tweede en meerdere kinderen krijg je procentueel gezien meer vergoed;
  • De KOT wordt inkomensafhankelijk toegekend;
  • Aan het einde van het jaar geeft de kinderopvanginstantie alle opvanguren van dat jaar door aan de Belastingdienst zodat zij de balans kunnen opmaken. Het kan dus zijn dat je een naheffing ontvangt als je het te ruim hebt opgegeven. Je ontvangt niet automatisch kinderopvangtoeslag terug wanneer je te weinig hebt ontvangen. Geef wijzigingen dus zo goed mogelijk door!

De Belastingdienst vergoedt in 2024 een maximum uurtarief van €7,53 (gastoudertarief én bureaukosten samengenomen!). Maar... de Belastingdienst kent de Kinderopvangtoeslag inkomensafhankelijk toe en je krijgt niet 100% van de €7,53 vergoed. Voor je eerste kind (wordt gezien als het kind wat de meeste uren afneemt) krijg je relatief minder kosten vergoed dan voor je tweede/derde/vierde etc. kind. Reken van tevoren uit wat je in jouw geval aan tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang kunt ontvangen.

Rekenvoorbeeld
Voor de opvang betaal je aan de gastouder bv. € 6,50 per kind per uur. De bureaukosten voor je kind die twee dagen in de week (18 uur per week, ong. 72 uur per maand) de gastouder gaat, bedragen maximaal €69,-. In totaal betaal je dan € 7,46 per kind per uur (€6,50 + (€69/72).

In dit voorbeeld valt het gastoudertarief incl. de bureaukosten onder het maximum uurtarief gastouderopvang van €7,53. 

Persoonlijke begeleiding Kinderopvangtoeslag
De Belastingdienst wil ouders zo goed mogelijk helpen bij het regelen van hun kinderopvangtoeslag. Kun je daar extra hulp bij gebruiken? Geef dat dan aan bij je organisatie: je kunt hiervoor aangemeld worden bij de Belastingdienst.

App Kinderopvangtoeslag
De aanvraag van kinderopvangtoeslag kan alleen nog via een browser, maar wijzigen kunnen via de app worden gedaan. Bijkomend voordeel is dat de Belastingdienst via de app een signaal aan ouders doorgeven, bijvoorbeeld wanneer de kinderopvangtoeslag waarschijnlijk niet meer overeenkomt met de werkelijke opvangafname.