Meer informatie over

Lees verder!

Je kunt te allen tijde terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (niet te verwarren met het consultatiebureau!) voor gratis advies over allerhande vragen met betrekking tot opvoeding en opgroeien. Ze organiseren vaak koffieochtenden, workshops of andere activiteiten. Een site om in de gaten te houden.
www.cjg.nl

Hoe je op een open, respectvolle manier communiceert met kinderen haal je uit het boek van How2Talk2Kids.
www.how2talk2kids.nl

Lees hier meer over het positief opvoeden programma: Triple P. Triple P leert je om het zelfvertrouwen van je kind te doen laten groeien en de band tussen kind en opvoeder te versterken.
www.positiefopvoeden.nl
www.triplep-nederland.nl

Geen weer om naar buiten te gaan maar je creativiteit laat te wensen over? Dit zijn leuke websites met knutselideeën.
www.kidsproof.nl/alkmaar
www.knutselidee.nl
www.knutselopdrachten.nl

Belangenvereniging voor ouders
Dit is de website van de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang: de oudercommissie van Alles Kits is hierbij aangesloten.
www.boink.info (BOINK)

Inspectieorgaan
www.ggdhollandsnoorden.nl
De GGD Hollands Noorden inspecteert de opvanglocaties en het gastouderbureau volgens de Wet Kinderopvang.

Klachten
www.degeschillencommissie.nl

Financieel
www.toeslagen.nl
Hier kun je informatie vinden over het aanvragen van kinderopvangtoeslag.
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
De rekenmodule van de Belastingdienst helpt je een proefberekening te maken hoeveel kinderopvangtoeslag je mogelijk zult ontvangen.
www.kostenkinderopvang.nl
Ook hier vind je een rekenmodule waar je kunt uitrekenen hoeveel kinderopvangtoeslag je mogelijk zult ontvangen.

Sociale kaart

Bekijk ook de Sociale kaart van het Centrum voor Jeugd en Gezin: zij verwijzen weer door naar Stichting MEE. 

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Controle registergegevens

Ouders
BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen)
Informatie over oudercommissie
VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

Veiligheid kinderen
Veilig Thuis
(voorheen: Advies & Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en Steunpunt Huiselijk Geweld)
Vertrouwensinspecteur Kindermishandeling: 0900 -111 31 11 (overdag bereikbaar).
Screening kinderopvang

Veiligheid en gezondheid
Veiligheid.nl
Veilig Slapen
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (risicomonitor)
Brandveiligheid
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Kindermishandeling (protocollen voor de kinderopvang en gastouderopvang)
Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio