Klachten

Maak het bespreekbaar!

Hier vind je meer informatie over de klachtenregeling van Alles Kits. Ik hoop natuurlijk van ganserharte dat het zo ver niet komt, dus als er wat is, bespreek het gelijk!

Hoewel ik alles in het werk zal stellen om je tevredenheid te bewaren, is het wel zo realistisch om te erkennen dat het toch voor kan komen dat we ergens niet uit komen. Mocht dat het geval zijn, dan moet je weten dat je verder kunt met je klacht en waar je dan terecht kunt.

Intern hanteer ik deze klachtenprocedure. Daarnaast is Alles Kits vanaf 1 januari 2016 aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang (voor 1 januari 2016 betrof dit de Klachtencommissie Kinderopvang). Hier wordt ook in het Praktisch Beleid, op de opvangovereenkomst(en) en in de klachtenregeling naar verwezen. Je kunt hen bereiken via www.degeschillencommissie.nl. Toch, voordat je een officiële klacht wilt indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang is er ook het landelijke Klachtenloket Kinderopvang. Er wordt geadviseerd daar eerst onafhankelijke informatie of advies in te winnen omtrent de onenigheid. Hen kun je bereiken door te klikken op de onderstaande banner.

Vanaf 2016 is het niet meer nodig om een jaarverslag Klachtenregistratie op te stellen mits er geen klachten zijn gedeponeerd. In 2013, 2014 en 2015 zijn er ook geen klachten gedeponeerd, maar werd er wel nog verzocht om een registratie hiervan. Hieronder vind je de laatste jaarverslagen Klachtenregistratie van Alles Kits:
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015