Disclaimer

Alles Kits is opgenomen in het KVK-register onder nummer 37145623.

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Alles Kits niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Alles Kits aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, beeld, logo’s etc.) is eigendom van Alles Kits of van de respectievelijke eigenaren of betrokkenen. Het is niet toegestaan om informatie, afkomstig van de website van Alles Kits zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Alles Kits is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Alles Kits verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Alles Kits verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kan Alles Kits hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.