Stay safe

Coronamaatregelen

Op 16 maart is het besluit om de kinderopvang te sluiten van kracht gegaan. Allereerst tot 6 april, later werd dit helaas verlengd tot 28 april en weer wat later is dit opnieuw verlengd tot 11 mei 2020. Dan zal de kinderopvang weer open gaan*!

Vanzelfsprekend gelden binnen de kinderopvang strenge hygiënemaatregelen:
- Zorg dat de kinderen en (gast)ouders regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met (liefst) een papieren handdoek/tissues. Denk ook aan het handen wassen voor en na het halen en brengen
- Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes bij hoesten of niezen, gooi ze direct weg en was de handen
- Geen handen schudden en het contact tussen ouder en gastouder vindt zoveel mogelijk op 1,5 m. afstand van elkaar plaats
- Bij ziekteverschijnselen**: blijf thuis!

* Heropening kinderopvang: voor gastouders geldt, wie als gastouder zelf of huisgenoten in de risicogroep valt, zij hebben zelf de keuze of zij weer aan het werk gaan of niet 
** Ziekteverschijnselen: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.